Uw toestel opsturen voor reparatie

Stuur uw apparaat ter reparatie

1. Vul het indieningsformulier in

Verpak uw apparaat zorgvuldig en voeg het afgedrukte formulier, naar behoren ingevuld en ondertekend, toe.